Seoul: Tại sao Vitamin C có màu vàng?

Dưới đây là bài giải thích của ông Ryoo Beom là chủ tịch trung tâm nghiên cứu mỹ phẩm ở Seoul.

1. Tại sao Vitamin C có màu vàng cam?

Màu gốc của Vitamin C nguyên chất là tinh thể màu trắng.
Tuy nhiên, vì màu của các loại trái cây như chanh, cam chứa nhiều trong hàm lượng Vitamin C là màu vàng nên sắc tố màu vàng đã được thêm vào để cho thấy hình ảnh màu sắc như vậy.
Đối với trường hợp thuốc bổ Vitamin C để uống, cũng có trường hợp thêm vào Vitamin B2(Riboflavin) là chất cần thiết giúp cho việc tiêu hóa và hấp thu thành phần đường để cho màu vàng nổi bật bởi vì Riboflavin có màu vàng đậm.  

2. Tại sao Vitamin C lại chuyển dần sang màu nâu?

Như đã nói ở trên, Vitamin C có màu nguyên chất là màu trắng nhưng được hỗn hợp với các chất lỏng khác, khi để ở ngoài không khí sẽ kết hợp với Oxi, tương tác với ánh nắng… và dần dần chuyển thành màu nâu. Tức là xảy ra hiện tượng hóa nâu.

Để giải quyết vấn đề này, đôi khi, Vitamin C cũng được sử dụng nguyên chất nhưng cũng được kết hợp với các thành phần khác để tạo ra Vitamin C ổn định hóa hơn và đang được sử dụng làm nguyên liệu mỹ phẩm. Đây chính là chất dẫn xuất Vitamin. Chất dẫn xuất Vitamin C ít nhận ảnh hưởng của môi trường bên ngoài hơn là Vitamin C thông thường.

----------------------------------------------

Dưới đây là bài giải thích nguyên gốc bằng tiếng Hàn để tiện các bạn tham khảo:

1. 비타민 C는 왜 노란색일까?

원래 순수한 비타민씨(Ascorbic Acid)의 색은 희색 파우더입니다.
그러나 비타민씨가 많이 함유되어있는 오렌지, 레몬 등과 같은 과일의 색이 노란색을 띠기 때문에 이러한 이미지를 주기 위하여 노란색 색소를 첨가하는 것입니다.
먹는 비타민 씨 영양제의 경우, 당분의 소화흡수에 도움을 주는데 필요한 비타민 B2(리보플라벤)을 첨가해서 노란색을 띠는 경우도 있습니다. 리보플라벤이 진한 노란색이기때문입니다.

2. 비타민 C는 왜 갈색으로 변할까?

비타민 C는 앞서 언급한 것 처럼 원래는 흰색 파우더이지만 이를 액상과 혼합하여 공기 중에 노출되면 산소와 결합하고, 햇빛 등에 작용하여 점점 갈색으로 변하게 됩니다. 즉 갈변현상이 일어납니다.
이러한 문제점을 조금이라도 해결하기 위하여 비타민 C를 그대로 사용하기도 하지만 여기에 다른 성분을 결합하여 보다 안정화된 비타민C로 만들어서 화장품원료로 사용하고 있습니다. 즉 비타민 유도체가 바로 그것입니다. 비타민 C 유도체는 일반 비타민 C보다 외부 환경에 영향을 덜 받습니다.

--------------------------------

뷰티센스 리뷰, 서울
Beautisens Review, Seoul, Hàn Quốc.
Chủ tịch: Ryoo Beom.

 

Bạn cần đăng nhập mới có thể bình luận được. Đăng nhập ngay!