Seoul: Tại sao lại cần 4 tuần để kiểm nghiệm tính hiệu quả của mỹ phẩm làm trắng trên da?

Cấu trúc da người phần lớn được chia làm 3 phần: biểu bì, hạ bì - nằm dưới biểu bì và nguyên bì - lớp cuối cùng của da.

Phần biểu bì là lớp ngoài cùng da, được chia thành các tầng sau: tầng gốc, tầng gai, tầng hạt, tầng pha lê và tầng sừng ngoài cùng.

Sắc tố đen Melanin là một nhóm thành phần chất sắc tố màu làm cho da bị tối màu. Sắc tố đen Melanin được sản sinh bên trong tế bào sắc tố Melanocyte nằm ở tầng gốc trong cùng của phần biểu bì.

Cụ thể được lý giải như sau: Phân tử Tyrosine (một trong nhóm 22 axit amin) được hình thành bên trong cơ quan siêu bé (gọi là Melanosome) của tế bào sắc tố Melanocyte; các phân tử Tyrosine tổng hợp và biến đổi thành sắc tố đen Melanin với sự trợ giúp có tính xúc tác của enzim oxy gọi là enzim Tyrosinase, khi bị kích thích bởi tia cực tím UV. Sắc tố đen Melanin được sản sinh trong tế bào sắc tố Melanocyte được chuyển tới tế bào nguyên thuỷ là  Keratinocyte nằm ở tầng gốc. Tế bào nguyên thuỷ Keratinocyte cũng được gọi là tế bào gốc Keratinocyte, dần dần di chuyển lên trên qua các tầng gai, tới tầng hạt, lên tầng pha lê và tới tầng sừng ngoài cùng.

Da nhìn đen hoặc tối hơn là do thành phần sắc tố đên Melanin nằm bên trong tế bào nguyên thuỷ Keratinocyte. Nó cần 4 tuần để “một tế bào nguyên thuỷ Keratinocyte có chứa thành phần sắc tố đen Melanin” được biến chuyển từ “tế bào sắc tố Melanocyte” lên tầng sừng ngoài dùng của da, qua rất nhiều tầng khác nhau của phần biểu bì.

Các thành phần mỹ phẩm làm trắng khác nhau như Vitamin C, arbutin,… kiềm chế sự sản sinh thành phần sắc tố đen Melanin bên trong tế bào sắc tố Melanocyte.

Như vậy, hiệu quả của các thành phần mỹ làm trắng da có thể được nhìn thấy chỉ khi “tế bào nguyên thuỷ Keratinocyte” đã hoàn toàn di chuyển lên tầng sừng ngoài cùng từ tầng gốc trong cùng của phần biểu bì, sau khoảng thời gian bốn tuần. (Bởi tế bào nguyên thuỷ Keratinocyte sẽ có số lượng thành phần sắc tố đen Melanin thấp nhất khi tới tầng sừng do tác dụng kiềm chế của thành phần mỹ phẩm trắng da.) Tóm lại, cần bốn tuần để kiểm nghiệm kết quả làm trắng da bằng mỹ phẩm trên da.

Những mỹ phẩm trắng da có hiệu quả khi sử dụng gồm:

1. Những sản phẩm khử thành phần sắc tố đen Melanin.
Những mỹ phẩm này có tác dụng khử tế bào nguyên thuỷ Keratinocyte bằng cách loại bỏ các thành  phần sắc tố đen Melanin nằm bên trong tế bào Keratinocyte; làm cho da nhìn sáng hơn.

2. Các sản phẩm che nắng (đặc biệt tia tử ngoại UV).
Có rất nhiều cách thức làm giảm sự sản sinh thành phần sắc tố đen Melanin. Tia cực tím (UV) là một trong những nguyên nhân chính. Thực tế, có thể khẳng định cách tốt nhất làm sáng da là sử dụng các mỹ phẩm chống nắng; có tác dụng hạn chế các tia cực tím (UV) gây kích thích sự hình thành melanin.

---------------------------
GS/Professor. Hyun Pyo, Jhun.
Beautisens Review, Seoul, Hàn Quốc.
Viện Nghiên cứu Sức khoẻ và Công nghệ, Hàn Quốc.


---------------------------
Bản gốc bằng tiếng Anh do GS. GS. Hyun Pyo, Juhn viết gửi Beautisens. Mời các bạn tham khảo: 

WHY DOES IT TAKE MINIMUM 4 WEEKS TO EXPERIENCE THE EFFECT OF WHITENING PRODUCTS ON OUR SKIN?

The structure of human skin is divided largely into three parts: Epidermis- Dermis- Hypodermis.


Again, the Epidermis, which is the outermost layer, is divided into the following parts: Stratum Basale, Stratum Spinosum, Stratum Granulosum, Stratum Lucidum, Stratum Corneum. Among them, Stratum Lucidum exists only in the palm and the sole.

Mealnin, the pigment that makes skin look dark, is produced inside Melanocyte located in the Stratum Basale.
To explain in more detail, ‘Tyrosine particle’ found inside ‘the Melanosome’ of ‘the Melanocyte’ transforms into ‘Melanin’ with the help of ‘Tyrosinase enzyme’ when stimulated by UV rays.
The produced ‘Melanin’ inside the ‘Melanocyte’ is transferred to the ‘Keratinocytes’ while the ‘keratinocytes’ gradually moves up through the Stratum Basale, Stratum Spinosum, Stratum Lucidium and reach at the Stratum Corneum.


The skin looks darker due to the Melanin pigment located inside the Keratinocyte.
It takes about 4 weeks for the ‘keratinocyte with the Melanin’ to be transferred from the ‘Melanocytes’ up to the ‘Stratum Corneum’ passing all through the different layers of the Epidermis.

Different whitening ingredients like Vitamin C, Arbutin etc. inhibit the production of the Melanin inside the Melanocytes.
Accordingly, the effect of the whitening ingredients can be seen once the Keratinocytes (which has a lower quantity of the Melanin due to the effect of the whitening ingredients) completely move up the Stratum Corneum from the Stratum Basal which takes a period of 4 weeks. Hence, it takes about a period of minimum 4 weeks to experience the result of the whitening cosmetics on our skin.

Besides the whitening cosmetics, such whitening effect can be obtained by using:

1. Exfoliating/ Skin Peeling Product:
The peeling products help to remove the Keratinocytes. As a result, the melanin pigments
inside the Keratinocytes also get removed that make the skin look brighter.
2. Sunscreen (UV Protector):
There are several forces that induce the production of the Melanin. UV rays are one of the major sources among them. In fact it could be said that the best method to brighten skin would be these Sun Block products that inhibit the UV Rays which stimulates the melanin production

---------------------
Professor. Hyun Pyo, Jhun.
Beautisens Review, Seoul, Korea.

Health Institute of Technology, Korea.

Bạn cần đăng nhập mới có thể bình luận được. Đăng nhập ngay!